استفاده از ایده‌های نو و ارائه روش‌های خلاقانه در آموزش علوم به کودکان و نوجوانان دغدغه اصلی من در آموزش به شمار می‌رود.

مهمترین هدف من در طی دوران خدمت به آموزش پرورش این بوده‌است که بتوانم با درگیر کردن دانش‌آموزان در فرآیند آموزش و انجام فعالیت‌های عملی و پژوهشی، لذت یادگیری را در آنها دو چندان نمایم.

بیان ساده پیچیده‌ترین و دشوارترین مفاهیم بنیادین علمی به زبانی ساده، عامیانه و قابل فهم برای عموم مردم، در قالب برگزاری سمینارهای و شوهای علمی، تالیف کتاب و تولید محتوای چند رسانه‌ای آموزشی از جمله فعالیت‌های علمی و ترویجی من است.

بهره‌گیری از به‌روزترین روش‌های خلاقانه یاددهی با تکیه بر تاثیرات فناوری‌ها و علوم در زندگی روزمره، به همراه صرف انرژی و ایجاد انگیزه در زمان آموزش، را رمز جلب اشتیاق دانش‌آموزان به فراگیری علوم می‌دانم.